Ceny skupu starych dokumentów i fotografii

Skupujemy stare dokumenty oraz fotografie związane z wojskiem, a także życiem codziennym ludności cywilnej. Szczególnie interesują nas:
  • Ausweisy z terenów okupowanych przez III Rzeszę: Generalnego Gubernatorstwa,  Górnego Śląska, Kraju Warty i innych okręgów
  • Karty pracy oraz zaświadczenia do 1945 roku
  • Stare dowody osobiste i personale oraz paszporty związane historycznie z ziemiami polskimi
  • Ciekawe faktury i rachunki oraz akty i umowy
Stare dokumenty w wyśmienitych stanach zachowania na pewno osiągną wyższą cenę od dokumentów podniszczonych. Należy jednak pamiętać, aby nie prasować oraz dokonywać innych interwencji w stary papier, ponieważ spowoduje to nieodwracalne jego zniszczenie oraz utratę wartości. Prosimy również o nieodrywanie starych fotografii od legitymacji – powoduje to całkowitą utratę wartości dokumentów.
Poniżej podajemy przykładowe ceny skupu starych dokumentów. Proszę pamiętać, że ceny dotyczą dokumentów w lepszym stanie zachowania (z fotografiami, bez wycięć).
 stare dokumenty
Legitymacje i dowody osobiste (Persolalausweis) wydane w miejscowościach na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Cena skupu od 70,- PLN
stare dokumenty
Przepustki nocne (Nachtausweis) wydane na terenach okupowanych przez III Rzesze
Cena skupu od 60,- PLN
 stare dokumenty
Książeczki pracy (Arbeitsbuch) wydane przez władze III Rzeszy
Książeczki pracy z orłem starego typu
Cena skupu od 10,- PLN
Książeczki pracy z godłem III Rzeszy
Cena skupu od 12,- PLN
Książeczki pracy dla cudzoziemców
Cena skupu od 30,- PLN
Książeczki pracy dla mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa
Cena skupu od 15,- PLN
stare dokumenty
Ausweisy przeznaczone dla pracowników większych zakładów produkcyjnych wydane formie laminowanej
Cena skupu od 120 PLN
stare dokumenty
Ausweisy przeznaczone dla pracowników większych zakładów produkcyjnych wydane w metalowych koszulkach.
Cena skupu popularnych wzorów od 120,- PLN
Dokumenty rzadsze, z ciekawszych zakładów produkcyjnych
Cena skupu od 220,- PLN
stare dokumenty
Ausweisy i dowody personale wydane dla pracowników zatrudnionych na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Cena skupu od 80,- PLN
stare dokumenty
Legitymacje uczniowskie typu Ausweis wydane na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Cena skupu od 30,- PLN
stare dokumenty
Legitymacje nauczycielskie tylu Ausweis z terenu Generalnego Gubernatorstwa
Cena skupu od 50,- PLN
stare dokumenty
Legitymacje pracownicze typu Ausweis wydane na terenie Górnego Śląska oraz innych okręgów wcielonych przez III Rzesze
Cena skupu od 40,- PLN
stare dokumenty
Kennkarty z ziem Generalnego Gubernatorstwa
Cena skupu od 25,- PLN*
Kennkarty wydane na terenach III Rzeszy.
Cena skupu od 20,- PLN
*Kenkarty z Generalnego Gubernatorstwa z literami „U”, „J”, „G”, „R”, „C” są o wiele droższe
stare dokumenty
Legitymacje Deutsche Volksliste
W kolorze niebieskim, zielonymi seledynowym od 20,- PLN
W kolorze czerwonym od 60,- PLN
stare dokumenty
Stare dokumenty identyfikacyjne, dowody osobiste wydane z okresu II Rzeczypospolitej wydane w formie legitymacji
Cena skupu od 15,- PLN
stare dokumenty
Stare dokumenty identyfikacyjne, dowody osobiste z terenów II Rzeczypospolitej wydane w formie książeczek
Cena skupu od 25,- PLN
stare dokumenty
Paszporty wydane na terenie II Rzeczypospolitej
Cena skupu od 25,- PLN
Na fotografiach przedstawiono cząstkę interesujących nas starych dokumentów. Jesteśmy zainteresowani zakupem całych zbiorów i kolekcji, wielu wzorów legitymacji, dokumentami wojskowymi, książeczkami wojskowymi, dyplomami, aktami i teczkami z pismami dotyczącymi spraw personalnych jak i służbowych z różnych okresów.
Stare dokumenty
Więcej informacji na temat form skupu starych dokumentów znajdą Państwo pod linkiem współpraca.