Znaczki opłat skarbowych wykorzystywane były jako potwierdzenie wniesionej opłaty za usługi oferowane przez instytucje publiczne. W formie i kształcie przypominają znaczki pocztowe, lecz ich wykorzystanie było zupełnie odmienne. Przez wiele lat na terenach gmin czy powiatów emitowano wiele rodzajów tego typu walorów. Wiele lokalnych urzędów posiadało własne znaczki z nazwą miejscowości, gminy czy powiatu. Na byłych terenach zaboru rosyjskiego możemy spotkać wiele ciekawych znaczków ziemiańskich, będących dowodem uiszczenia stosownej opłaty na terenie danej guberni.

Obraz 1223

 Asygnata skarbowa o wartości 15 kopiejek

Prekursorem znaczków opłaty skarbowej była emisja w XVIII w. pierwszych papierów stemplowych, zawierających pieczęć z naniesioną opłatą skarbową. Dokumenty tego typu były sporządzane na papierze czerpanym, zawierającym znak wodny.
Obraz 239 [1600x1200] Obraz 240 [1600x1200] Obraz 237 [1600x1200]

Jako jedyna firma w Polsce skupujemy ciekawe walory około filatelistyczne:

  • znaczki opłaty stemplowej (Stempelmarke)

  • znaczki opłaty skarbowej (Gebührenmarke)
  • znaczki opłaty sądowej (Gerichtskostenmarke)

  • znaczki opłaty administracyjnej czy miejskiej

  • nalepki oraz cegiełki w formie znaczków

  • bony oraz kupony w formie znaczków (Prämienmarke, Eisenmarke, Punktschein, Bezugsmarke)
Skupujemy pojedyncze sztuki jak i całe kolekcje tego typu walorów. Interesują nas znaczki we wszystkich stanach zachowania, luzem jak i ofrankowane na dokumentach, w gorszym jak i lepszym stanie zachowania.
Poniżej przedstawiamy wzory znaczków opłat występujących na ziemiach polskich:
Obraz 324 Obraz 320 Obraz 313 Obraz 314
 Obraz 1200  Obraz 1242.1  Obraz 471  Obraz 1206
Obraz 1204 Obraz 268 Obraz 245 okładka