Dodatkowe znaczki premiowe

W styczniu 1944 roku wydano specjalne rozporządzenie dotyczące akcji premiowej 1943/44. W przyjętym dekrecie zamieszczono informację na temat dodatkowych wynagrodzeń dla rolników zajmujących się wytwórstwem mleka oraz masła. Producenci, którzy wywiązali się ze swoich kontyngentowych zobowiązań w 1943 r., otrzymali dodatkowe premie. Przewidziano wynagrodzenie w wysokości 5 litrów wódki na każdą posiadaną krowę w gospodarstwie. Wraz z rozporządzeniem wyemitowano serię znaczków Pramienmarke o nominałach 1, 2, 4 oraz najprawdopodobniej 8 i 20 punktów.

Obraz 116 [1024x768] Obraz 107 [1024x768] Obraz 111 [1024x768]

W marcu 1944 roku rozpoczęto kolejną akcję dodatkową, mającą za zadanie wynagrodzenie rolników za dostarczenie jajek. Za każdy kilogram dostarczonego towaru otrzymywali oni ½ kilograma cukru (sacharyny) oraz ¼ litra wódki. Do tego celu wykorzystano znaczki na cukier i wódkę o identycznym wzorze jak w poprzedniej akcji specjalnej, o nominałach ½, 1, 2, 4 punkty. Możliwe, że emisja obejmowała również wartości 8 i 20 punktów.

Obraz 112 [1024x768] Obraz 109 [1024x768] Obraz 187 [1024x768]

Bony wydano w arkuszach zawierających 25 kuponów (5×5 znaczków). Znaczki występują również w formie ciętej. Widoczne na załączonych fotografiach perforacje oznaczają unieważnienie kuponu.

Obraz 1270 [1024x768] Obraz 1269 [1024x768] Obraz 1268 [1024x768]

Poprzednie wpisy na temat akcji premiowych na terenie GG część I, część II i część III

 

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Bibliografia:

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Gazeta Ścienna „Nowiny” dla polskiej wsi, sierpień 1943, nr 65

J. Koziczyński, Banknoty polskie – Polish paper money: kolekcja Lucow, tom IV 1939-45, Semafic, Warszawa 2008

J. Zaborowski, W. Ługowski, Katalog znaków opłat fiskalnych revenue na ziemiach polskich, wydanie II, Leszno 2006

M. Boschniak, J. Olenski, M. Schweizer, Generalgouvernement 1939 – 1945, Premium Stamps, Iron Stamps and Benefit Stamps for Clithing in the Generalgouvernement 1939-45, Morgana Edition, Berlin 2012