Dokumenty, Fotografie

Zajmujemy się profesjonalnym obrotem historycznymi dokumentami oraz fotografiami. Wiele papierowych pamiątek nie przetrwało próby czasu, bądź została zniszczona przez ich pierwotnych właścicieli. Szczególnie na Górnym Śląsku dużo cennych dokumentów zostało spalonych w celu zatajenia swojej przeszłości. Niektóre dokumenty są w obecnych czasach szczególnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Wśród miłośników militariów uznaniem czeszą się książeczki wojskowe, paszporty militarne lub fotografie wojskowe – często upamiętniające działania podczas wojennej zawieruchy.

Oprócz dokumentów wojskowych często można znaleźć w domowych archiwach papiery cywilne takie jak dowody osobiste, paszporty, zaświadczenia, a nawet stare faktury i rachunki. Tego typu przedmioty mogą zainteresować niejednego kolekcjonera oraz stanowić idealne źródło wiedzy dla badaczy określonej tematyki.

Jesteśmy zainteresowani wieloma rodzajami dokumentów. Szczególnie interesują nas:

  • stare dokumenty identyfikacyjneych (paszporty, dowody osobiste, karty pracy, Ausweisy)
  • książeczki wojskowe i paszporty militarne (Soldbuch, Wehrpass, Militarpass)
  • akty i umowy, faktury i rachunki
  • dokumenty cywilne: akty urodzenia, ślubu, książeczki rodowe, itp.
 Obraz 033

 

 

Wśród fotografii wyrażamy szczególne zainteresowanie:

  • fotografią wojskową (zdjęcia legitymacyjne, atelier, zdjęcia z poligonów, przemarszów oraz działań wojennych)
  • zdjęciami przedstawiającymi życie codzienne
  • fotografią architektury miejskiej
 Obraz 059 [1600x1200] Obraz 477 [1600x1200] Obraz 476 [1600x1200]