Z archiwum rodziny Kossaków….

W ostatnim czasie w naszej ofercie można było znaleźć ciekawy zbiór listów zaadresowanych między innymi do Marii i Ewy Kossak. Rodzina słynie z malarstwa patriotycznego, przedstawiającego wydarzenia z okresu napoleońskiego, zrywów narodowo-wyzwoleńczych oraz I wojny światowej, a także porywającej serce poezji i literatury.

Walory tego typu są doskonałym materiałem badawczym dla osób zainteresowanych tematyką rodziny Kossaków. Choć w kopertach nie było żadnych listów, stemple oraz informacje wypisane na dokumentacji pocztowej mogą pomóc wielu osobom w określeniu miejsca pobytu bohaterów tego artykułu oraz nastrojów panujących w społeczeństwie, które ukazują wszelakie hasła propagandowe stosowane na prywatnej korespondencji.

Dodatkowo wszystkie listy zostały ostemplowane pieczęcią „ARCHIWUM RODZINNE KOSSAKÓW”.

Najstarszy list został nadany 24 XII 1914r. w miejscowości Ołomuniec (Olmütz) znajdującej się w granicach Austro-Węgier do Krakowa na Plac J.Kossaka 5. Nadawcą listu była Maria Kossak, adresatem jej matka – Ewa Kossak.

Obraz 1143

 

Kolejne listy przypadają na lata międzywojenne. Wśród nich możemy wyróżnić listy ofrankowane znaczkami w walucie markowej.

Pierwszy z nich przypada na 3 VI 1922r. Przypuszczając po adnotacji wykonanej ołówkiem na kopercie w środku znajdowały się listy z lat 1914-17. Przesyłka została nadana z miejscowości Sokal (datownik pocztowy Jarosław – Sokal) w Galicji (województwo lwowskie).

Obraz 1245

 

Ciekawy list wysłany do Ewy Kossak, przebywającej we Włoszech w regionie Toskanii w Hotelu Viareggio:

Obraz 1141

 

W 1923r. dała się we znaki inflacja, co można zauważyć na kolejnym liście, który  został zaadresowany do Ewy Kossak, przebywającej w Czechosłowacji. Niestety na rewersie brakuje informacji na temat nadawcy. Sądząc po charakterze pisma oraz porównując do pierwszego listu prezentowanego an stronie, nadawcą była ponownie Maria Kossak.

 Obraz 1246 Obraz 1247

 

Ciekawa korespondencja przypada również na lata 30′ XX wieku. Pierwszy z listów opatrzony pieczęcią rodziny Kossaków adresowany jest do profesora Juliusza Makarewicza. List został wysłany przez Biuro Sejmu Śląskiego w Katowicach w specjalnej kopercie służbowej z napisem „SEJM ŚLĄSKI”.

Obraz 1243

 

W zbiorze znajdował się jeszcze jeden list wysłany z Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z 1938r., nadany w okolicy 20 kwietnia do żony profesora:

Obraz 1242

 

Do ciekawych walorów, które możemy Państwu zaprezentować można zaliczyć listy z lat 1932-35. Pokrywają się one z czasem kiedy Maria Kossak korespondowała ze swoją matką Ewą podczas pobytu w klasztorze w Zbylitowskiej Górze.

5026035552

 

Na walorze prezentowanym poniżej znajduje się ciekawy kasownik wirnikowy „PACZKI ŻYWNOŚCIOWE”:

Obraz 1238

 

List wysłany z Tarnowa 25 II 1934r. do Ewy Kossak, zaadresowany do Krakowa na pl. J. Kossaka nr 4 (willa na prawo):

Kopia Obraz 1249

 

21 I 1935r., List do Ewy Kossakowej od Marii Kossak:

Obraz 1248

 

Kolejny list wysłany do Zbylitowskiej Góry. Na liście datowanym na 9 IV 1935r. znajduje się kasownik wirnikowy z hasłem „POCZTA, NAJPEWNIEJSZY INKASENT. KORZYSTAJCIE ZE ZLECEŃ INKASOWYCH DO 2000 ZŁ.”:

Obraz 1240

 

Kolejny list z Tarnowa 23 IV 1934r. do Ewy Kossak, zaadresowany do Krakowa na pl. J. Kossaka nr 4 (willa na prawo):

5026038363

 

List wysłany 24 VI 1935r. do Marii Kossak przebywającej w Hatelu Bristol w Warszawie. W środku znajdowała się również korespondencja do Wojciecha Kossaka, o czym świadczy adnotacja na kopercie listu.  Dodatkowo na liście znajduje się kasownik propagandowy „ZWYCIĘŻYĆ I SPOCZĄĆ NA LAURACH – TO KLĘSKA, BYĆ ZWYCIĘŻONYM I NIE ULEC – TO ZWYCIĘSTWO!”:

Obraz 1239

 

List do Marii Kossak z 26 V 1939r. z hasłem propagandowym „PAMIĘTAJ O TERMINOWYM WPŁACANIU RATY POŻYCZKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ”:

Obraz 1244

 

List wysłany do Isi (Maria) Kossak 23 VIII 1939r. tuż przed wybuchem II Wojny Światowej. Dodatkowo list został skasowany kasownikiem wirnikowym z hasłem propagandowym „ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA L.O.P.P.” (Liga Obron Powietrznej i Przeciwgazowej). Pierwotnie list został wysłany z Krakowa do Juraty, a stamtąd odesłany do Hotelu Bristol w Warszawie:

Obraz 1236 Obraz 1237