Numizmatyka

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym obrotem numizmatami: monetami, banknotami, papierami wartościowymi oraz starymi wekslami. Skupujemy oraz przyjmujemy w komis ciekawe oraz wartościowe pozycje.

NUMIZMATYKA

Pierwsze polskie monety zostały wybite w trakcie panowania Bolesława Chrobrego, przypisywane są jednak jego synowi Mieszkowi II. Na przestrzeni wieków do obiegu trafiło wiele ciekawych monet wybitych z różnych kruszców, takich jak: srebro czy złoto oraz innych metali: miedzi, mosiądzu, cynku oraz niklu. Wśród tych monet możemy odnaleźć rzadkie i ciekawe pozycje, z małych nakładów lub ciekawymi błędami i usterkami powstałymi w trakcie wybijania numizmatów w mennicy.

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym obrotem walorami numizmatycznymi. W szczególności jesteśmy zainteresowani pozyskaniem monet będących w obiegu na ziemiach polskich:

 • numizmaty z okresu polski królewskiej
 • XIX wieczne grosze i złotówki, kopiejki i ruble
 • monety obiegowe z okresu pierwszej wojny światowej
 • międzywojenne grosze i złotówki oraz monety obiegowe Generalnego Gubernatorstwa
 • numizmaty z okresu PRLu

oraz wiele innych numizmatów z całego świata.

BANKNOTY

Pieniądz papierowy posiada swoją długą i ciekawą historię. Pierwsze banknoty pojawiły się w obiegu w Chinach w IX w., w Europie doceniono ich wartość oraz łatwość w użyciu dopiero w XVII w. Pierwsze polskie emisje pieniądza papierowego wiążą się z ważnym wydarzeniem, jakim było powstanie kościuszkowskie. W trakcie trwania insurekcji, uchwałą Rady Najwyższej  w 1794r., wprowadzono do obiegu Bilety Skarbowe. Po upadku powstania straciły wartość nabywczą. Kolejna emisja wiąże się z powstaniem Księstwa Warszawskiego oraz wojen napoleońskich. Wraz z monetami do obiegu trafiły 1, 2 i 5-cio talarowe bilety kasowe. Również po powstaniu królestwa kongresowego w obiegu pojawiły się przepiękne banknoty, będące w obiegu aż do powstania styczniowego. W trakcie I wojny światowej, niemieckie władze okupacyjne w utworzonym Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim wprowadziły dwie emisji markowych banknotów obiegowych dla Królestwa Polskiego.

Wiele banknotów posiada jednak znikomą wartość kolekcjonerską. Do takich należą popularne wzory marek polskich oraz przedwojennych złotówek, które zostały wycofane z obiegu w sposób nagły. W pierwszym przypadku przyczyną utracenia ważności było wprowadzenie reformy Grabskiego, wprowadzającej nową walutę – złoty. Międzywojenne złotówki zostały wycofane w szybki i gwałtowny sposób, jakim był wybuch II Wojny Światowej. Jednym dekretem władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa, banknoty zostały wycofane z obiegu i zastąpione tzw. młynarkami.

Należy pamiętać, że walory w lepszych stanach zachowania osiągają o wiele wyższe ceny niż w stanie obiegowym. Pragniemy przypomnieć, że banknotów nie można prasować oraz zaginać. Wszystkie tego typu zabiegi są łatwo rozpoznawalne i prowadzą jedynie do obniżenia ich wartości.

Jesteśmy zainteresowani:

 • polskimi banknotami: od insurekcji kościuszkowskiej do końca PRLu
 • banknotami Carskiej Rosji
 • banknotami Rzeszy niemieckiej
 • innymi ciekawymi banknotami z całego świata

HISTORYCZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Na przestrzeni lat wyemitowano wiele ciekawych akcji i obligacji, które stopniowo trafiają na rynek kolekcjonerski. Nawet w dzisiejszych czasach na światło dzienne wychodzi wiele nowych walorów, będących obiektem pożądania wielu kolekcjonerów. Wśród papierów możemy znaleźć akcje i obligacje instytucji finansowych, takich jak banki czy kasy oszczędnościowe, a nawet te związane z koleją czy przemysłem.

Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem historycznych akcji i obligacji:

 • XIX w. akcje i obligacje, wiązane z ziemiami polskimi,
 • emisje rządów tymczasowych podczas powstań narodowowyzwoleńczych
 • akcje i obligacje, od początku XX wieku do 1945r.
 • ciekawe akcje z innych państw