Kontyngenty w Generalnym Gubernatorstwie

Po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa swoją działalność rozpoczęła Generalna Dyrekcja Monopoli. Urząd ten kontrolował wszelkie sprawy związane z produkcją towarów monopolowych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Rzeczpospolitej zostały szybko przejęte przez gospodarkę niemiecką, która ukierunkowała produkcję do zaspokojenia potrzeb wojennych.

Następstwem wprowadzonej strategii był ograniczony dostęp ludności polskiej do towarów przemysłowych. Polityka wyzysku wprowadzona przez władze niemieckie ukierunkowana była na dostarczenie żywności do III Rzeszy oraz zaspokojenia potrzeb Wehrmachtu, który od 1939 roku toczył nieprzerwanie działania wojenne. Kolejne plany toczone przez sztab generalny wojsk niemieckich wymagały dobrego zaplecza logistycznego zapewniającego nieprzerwane zaopatrzenie wojska w niezbędne materiały, w tym żywność.

W związku z postępującą machiną wojenną władze Generalnego Gubernatorstwa wprowadziły kontyngenty przymusowe dla rolników. Odpowiednie zarządzenia w tej sprawie zostały wydane przez Główny Wydział Wyżywienia i Rolnictwa, który zajmował się zadaniami związanymi z produkcją oraz reglamentacją żywności na terenie okupowanej polski. Swoją działalność rozpoczęły również obozy pracy przymusowej, które bezpośrednio podlegały pod urząd. Tereny wcielone do Generalnego Gubernatorstwa nie były samowystarczalne, a wprowadzone restrykcje nie rzadko przyczyniały się do poszerzenia fali głodu.

Obraz 891

 

Bibliografia:

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Gazeta Ścienna „Nowiny” dla polskiej wsi, sierpień 1943, nr 65

J. Koziczyński, Banknoty polskie – Polish paper money: kolekcja Lucow, tom IV 1939-45, Semafic, Warszawa 2008

J. Zaborowski, W. Ługowski, Katalog znaków opłat fiskalnych revenue na ziemiach polskich, wydanie II, Leszno 2006

M. Boschniak, J. Olenski, M. Schweizer, Generalgouvernement 1939 – 1945, Premium Stamps, Iron Stamps and Benefit Stamps for Clithing in the Generalgouvernement 1939-45, Morgana Edition, Berlin 2012